Phương thức thanh toán

Với giá được Vincity thông báo thì Giá bán căn hộ Vincity vào khoảng từ 700 triệu / 1 căn hộ.

Với giá bán này sẽ có rất nhiều người dân Việt Nam có thể mua được đồng thời khi mở bán cũng sẽ rất hút khách hàng. Đây là phân khúc tốt và giúp đỡ được nhiều người dân có nhà.